Επικοινωνία

Τσιμισκή 56                 Μητροπόλεως 68         Mediterranean Cosmos     Γένεσις
54623, Θεσσαλονίκη     54622, Θεσσαλονίκη     54636, Θεσσαλονίκη          54301, Πυλαία
Τηλ. 2310 238318         Τηλ. 2310 232237         Τηλ. 2310 472032              Τηλ. 2310 905460

Email  |  Website  |  Facebook  |  Twitter  |  Google+  |  Youtube

Επικοινωνία